Stichting Groeiend Ghout


Een bos voor en door studenten van het HMC


Stichting Groeiend G’hout heeft als doel om een bos aan te planten voor en door alle studenten van het Hout- en Meubileringscollege (HMC). Voor iedereen die afstudeert wordt een boom aangeplant, dit zijn per jaar ongeveer 400 bomen. 


Het hout afkomstig uit het bos zal worden gebruikt als timmer-, meubel- of draaihout en voor het bouwen van objecten, waarbij duurzaamheid centraal staat. Kortom: hout als groeiend goud. 


  • Ecologisch 
  • Duurzaam 
  • Educatief


Het verwerven van kennis over houtsoorten en groei, het rooien, zagen, oplatten en het verder bewerken van begin tot eindproduct staat hierbij centraal. 

Wij zoeken sponsoren of donateurs die een bijdrage willen leveren aan dit, in alle opzichten, zeer levensvatbare project. Hoe klein of groot ook, iedere bijdrage is van harte welkom.


Dit kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL52 INGB0007790512 ten name van Stichting Groeiend G’hout 


Stichting Groeiend G’hout is in het bezit van een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).


Ga voor meer informatie over het Hout- en Meubileringscollege naar: www.hmcollege.nlStichting Groeiend G'hout

Stichting Groeiend G'Hout is op 9 april 2019 opgericht door Monique Verheij (voorzitter), Ad LIndeman (secretaris) en Martin van der Kint (penningmeester).


Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën, interesse of participatie in ons project. Mailen uit enthousiasme mag natuurlijk ook altijd: info@stichtinggroeiendghout.nl.

Doelstelling Stichting Groeiend G'hout